Perinteinen lohenpyrstönurkka valmistumassa.
Perinteinen lohenpyrstönurkka valmistumassa.
Hirret lukitaan toisiinsa puutapeilla.
Hirret lukitaan toisiinsa puutapeilla.

Hirsirakennus kannattaa korjata.

Hirsirakennus  ei säikähdä, vaikka seinästä olisi isokin pala korjauksen yhteydessä poissa.

Hirsirakennuksen korjaaminen on yleensä aina mahdollista. Korjaaminen ei ole vaikeaa, mutta vaatii ymmärrystä hirsirungon rakenteista ja erilaisista liitostavoista. Väliaikainen tuenta pitää myös huomioida. 

Korjaamisen kannattavuutta ei voi aina edes  rahassa mitata. Rakennuksen tunnearvo omistajalle painaa myös arvioinnissa. Jos kyseessä on vaikkapa rakennus veden välittömässä läheisyydessä, rakennuksen purkaminen ei tule kysymykseen.

 Useimmissa tapauksissa, samaan paikkaan ei uutta enää saa rakentaa, mutta järkevästi korjaamalla saadaan kiinteistön arvoa nostava rantasauna palvelemaan vielä kymmeniä tai satoja vuosia eteenpäin.

Restaurointi artesaanimme  veistää paikan päällä korjattavan kohdan ja asentaa hirret paikalleen asianmukaisesti tapitettuna. Hirsien esivalmistelua voidaan suorittaa myös kustannustehokkaasti toimipaikassamme Tampereella. 

Hirsien salvokset ja varaukset tilkitään perinteisellä ja  hengittävällä kotimaisella pellavaeristeellä. Rakennus pyritään aina korjaamaan perinteitä kunnioittaen ja hyvää korjaustapaa noudattaen. 

Pirkanmaan Hirsikorjaus on  myös suorittanut useita museoviraston suojeluksessa olevia kohteita. 

Käytämme korvaushirsinä vanhoja tiheäsyisiä honkahirsiä, tai uusia ylivuotisia ja kuivia mänty- pelkkahirsiä. 

 

                     Ensisijainen periaatteemme on:

" hirsirakennus korjataan aina hirrellä".

Punainen väri kertoo laadukkaasta puutavarasta.
Punainen väri kertoo laadukkaasta puutavarasta.
Kengitetty rantasauna Näsijärvellä
Kengitetty rantasauna Näsijärvellä

 Rakennuksien restauroinnissa Pirkanmaalla toimimme yhteistyössä useiden alan ammattilaisten kanssa.

Katto ja-ulkomaalaukset, JV arvola, https://www.ulkomaalaukset.fi/

Sisäremontit ja maansiirtotyöt: https://lmikkonen.fi/Hirsirakennuksien korjauksesta ohjeistetaan mm. museoviraston korjauskortissa nro 16.  https://www.museovirasto.fi/uploads/Meista/Julkaisut/korjauskortti-16.pdf


Vanhojen rakennuksien korjaamiseen on haettavissa avustuksia. Jos kohteesi on paikkakunnalle kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus tai omaa muuten historiallista arvoa tai  on jo määritelty suojeltavaksi kannattaa avustusta hakea. Avustuksen hakemiseen on hyvä teettää korjauskustannusarvio. Useat kohteemme ovat saaneet arvion perusteella valtion tukea. 

Kaikki rakennuksiin teetettävä restaurointi työ on myös aina  kotitalous vähennyskelpoista. 

Lisätietoja avustuksista:

https://www.ymparisto.fi/fi-fi/elinymparisto_ja_kaavoitus/elinymparisto/kulttuuriymparisto/Kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Rakennusperintoavustukset

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/taulukko_kysytyimmista_kotitalousvahenn2/