Palvelut

Hirsirakennuksien korjaus.

- lahonneiden  hirsien vaihto ja paikkaus.
- kengitys, eli alempien hirsien vaihto .
- rakennuksen oikaisu tunkkaamalla.
-  perustuskivien oikaisu ja uudelleen petaaminen.
- muut hirsitaloon liittyvät korjaukset ja oheistyöt. 
- hirsirakennuksien siirtotyöt ja siirtoprojektien organisointi. 


Lähtötilanne voi näyttää alussa jopa lohduttomalta. Silti tämäkin reikä seinässä on korjattu.
Lähtötilanne voi näyttää alussa jopa lohduttomalta. Silti tämäkin reikä seinässä on korjattu.
Aina ei tarvitse kokonaista hirttä vaihtaa. Jos puolet on vielä kovaa puuta, voidaan hirsi pinta paikata hyvällä menestyksellä.
Aina ei tarvitse kokonaista hirttä vaihtaa. Jos puolet on vielä kovaa puuta, voidaan hirsi pinta paikata hyvällä menestyksellä.

Hirsirakennuksien korjaus ja -kustannusarviot. 

Tarve hirsirungon kunnon selvittämiseen syntyy yleensä vasta, kun selviä merkkejä vaurioista on havaittu tai rakennus aiotaan korjata perusteellisesti. Lahovaurion paljastaa usein myös  runsaat muurahais esiintymät rakennuksen reunustalla.  

Usein yllätytään, kun rakennusta mitattaessa havaitaan rungon olevan vinossa. Käytännössä asiaa ei ole ehkä havaittu ollenkaan. Vinous ei aina johdukaan mistään suoranaisesta vauriosta, Silmä ei välttämättä huomaa pientä kallistumaa ollenkaan.

Hirsirungon kuntoa pääsee parhaiten arvioimaan, jos rakennus on vuoraamaton. Vuoratuissa rakennuksissa rungon vaurioiden kartoittaminen saattaa kuitenkin edellyttää vähäistä rakenteiden avaamista. Hirsivaurioiden kartoitusta voidaan kuitenkin tehdä alustavasti erilaisi menetelmin ja näin saada vaurion laajuutta selvitettyä. 

 Hirsirakennuksen ostotilanteessa on usein käytössä kuntokartoittajan raportti. Selvityksessä  usein todetaan, että hirsirungossa on lahovaurioita, mutta raportti ei kuitenkaan ota kantaa vaurion korjauskustannuksiin. 

Ostajan ja myyjän kaupankäynnin helpottamiseksi  voimme antaa  korjauskustannuksista arvion. Mikäli vaurio on syntynyt vakuutusehtojen korvaamalla tavalla on korjauskustannusarvio myös  hyvä teettä hirsialan ammattilaisella  ja perusteellisella tukinnalla. Tutkinnasta annamme aina kirjallisen raportin.
 


 

Korjaushirsiä

Jos on taitoa ja työkaluja, käy hirren vaihtaminen myös omin voimin. Mahdollisuuksien mukaan voi myös itse osallistua hirsimestarin kanssa hirsitalon korjaamiseen ja hirsien vaihtoon.  

Varastossamme on erilaisia piilukirveellä veistettyjä vanhanajan hirsiä, piiruja ja parruja.  Vanha hirsi soveltuu myös talon sisustuselementiksi tai vaikka valaisimen aihioksi. Valmistamme myös tilauksesta sahatavarasta   asiakkaalle piilutettuja  tolppia, parruja tai piiruja. 

Vanhoja hirsikehikkoja

Hirsiä on aina kierrätetty ja hirsi on aina ollut arvokas materiaali. Ennen aikaan,  jos rakennus paloi, kaikki käyttökelpoiset  hirret otettiin talteen. Niistä rakennettiin torppia, taloja ja muita rakennuksia.  Tästä syystä nokisia ja hiiltyneitä  hirsiä näkeekin usein vanhojen rakennuksien seinissä. Purettujen hirsirakennusten  käyttö korjaamiseen tai kokonaisena, on  nykyäänkin arvostettu ekoteko. Vanha hirsi voi vielä jatkaa elämäänsä jossain toisessa rakennuksessa. 

Varastossamme on purettuja kokonaisia hirsirakennuksia, joista voi muokata  mieleisensä tai käyttää sellaisenaan. Rakennamme vanhoista hirsistä uuden saunan, laavun, aitan, vierasmajan jne. Avustamme myös rakennuksien siirto prosessissa ja uudelleen kasaamisessa

Tässä vanha myllyrakennus muuntui kauniiksi savusaunaksi Pirkkalaan.
Tässä vanha myllyrakennus muuntui kauniiksi savusaunaksi Pirkkalaan.
Hirsirakennus numeroidaan ja puretaan uusiokäyttöön.
Hirsirakennus numeroidaan ja puretaan uusiokäyttöön.

Sieni ja -home näytteet

Lahovaurion yhteydessä tavataan usein sienikasvustoa. Jos talon sisäilma arveluttaa, voidaan näytteitä ottamalla ja laboratoriossa  analysoimalla varmistaa onko rakennuksen sisäilma kunnossa.